PM360 KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI

Prawidłowa organizacja procesu inwestycyjnego wymaga jasnego podziału na etapy działań i poszczególne zadania, które muszą, bądź powinny zostać zrealizowane.

Całość procesu podzieliliśmy na cztery kluczowe fazy: planowania, projektowania, realizacji i użytkowania, aby ułatwić naszym klientom podejmowanie optymalnych decyzji związanych z pełną realizacją inwestycji.

FAZY REALIZACJI INWESTYCJI

PLANOWANIE

Faza planowania jest punktem wyjścia dla całej inwestycji. Trafna ocena sytuacji, symulacja kosztowa, analiza aspektów środowiskowych, technicznych i prawnych tworzą solidną podstawę do dalszych działań.

PRojektowanie

Faza projektowania inwestycji obejmuje opracowanie projektów i kosztorysów oraz pozyskanie dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

REALIZACJA

Faza ta obejmuje pełną realizację inwestycji – nadzór nad całością prac budowlanych, koordynację poszczególnych etapów, rozwiązywanie bieżących problemów.

UŻYTKOWANIE

Zakończenie budowy nie musi oznaczać końca naszej współpracy. Wspieramy naszych klientów również w fazie przekazania budynku do użytkowania oraz jego eksploatacji.

 • koncepcja
 • rozwiązania infrastrukturalne
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • projekt przetargowy
 • projekt wykonawczy
 • zmiany projektowe
 • zamienne PNB
 • projekt powykonawczy
 • kosztorys wstępny
 • czas trwania inwestycji
 • kosztorys
 • harmonogram
 • przetarg i wybór generalnego wykonawcy
 • plan realizacji
 • optymalizacja kosztów i czasu
 • koordynacja działań
 • koordynacja odbiorów
 • uzyskanie PNU
 • doradztwo środowiskowe
 • ESG
 • EDD
 • decyzja środowiskowa
 • optymalizacja energetyczna
 • analiza śladu węglowego
 • nadzory
 • oceny
 • certyfikacja budynków
 • pozwolenia sektorowe
 • raportowanie środowiskowe
 • outsourcing środowiskowy
 • audyty środowiskowe
 • analizy techniczne
 • TDD
 • opiniowanie wykonawców
 • opiniowanie rozwiązań projektowych
 • weryfikacja dokumentacji technicznej
 • kontrola jakości i KM
 • odbiory inwestorskie
 • nadzór nad usuwaniem usterek
 • okresowe przeglądy techniczne
 • umowa z GW
 • wybór opcji realizacyjnej
 • regulacja stanu prawnego
 • pisma procesowe (roszczenia)
 • doradztwo prawne
 • preferencje podatkowe
 • umowa z GW
 • wybór opcji realizacyjnej
 • regulacja stanu prawnego
 • pisma procesowe (roszczenia)
 • doradztwo prawne
 • preferencje podatkowe
 • wstępne analizy obciążenia ogniowego
 • analizy ppoż
 • uzgodnienia rozwiązań projektowych
 • nadzór nad rozwiązaniami
 • raporty BHP
 • wsparcie w odbiorach państwowych

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI