ZAKRES USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

DORADZTWO
I AUDYTY ŚRODOWISKOWE

 • analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych
 • audyt environmental due diligence (w zakresie środowiskowym)
 • monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji

DECYZJE
ŚRODOWISKOWE

 • opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP) oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ)
 • nadzór nad procesem uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZEZWOLENIA I ANALIZY
PRZYRODNICZE

 • uzyskanie zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt objętych ochroną
 • sporządzanie programów ochrony dzikich zwierząt w portach lotniczych
 • nadzór merytoryczny nad umowami ornitologicznymi oraz chiropterologicznymi przy inwestycjach punktowych

POZWOLENIA
I ZGŁOSZENIA

 • pozwolenia wodnoprawne
 • pozwolenie emisyjne na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • pozwolenia odpadowe (zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie)

O NAS

Wspieramy inwestorów w odpowiednim przygotowaniu inwestycji budowlanych pod kątem środowiskowym – od etapu wyboru terenu, przez uzyskanie decyzji środowiskowej, po uzyskanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Aspekty środowiskowe pełnią coraz większą rolę w realizacji inwestycji budowlanych, a uzgodnienia na początkowym etapie mają coraz większy wpływ na końcowy kształt projektu.

Odpowiednia analiza i przygotowanie dokumentacji środowiskowej są często warunkiem koniecznym, aby zrealizować inwestycję zgodnie z początkowymi założeniami. W przeciwnym wypadku może okazać się, że projekt stanie się nieopłacalny z biznesowego punktu widzenia lub niemożliwy do zrealizowania.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Działając w myśl idei, że dobry początek to połowa sukcesu, współpracujemy z inwestorami już na bardzo wczesnym etapie projektu.

Naszym największym atutem jest interdyscyplinarność zespołu, który składa się nie tylko ze specjalistów z zakresu ochrony środowiska, ale także budownictwa, inżynierii sanitarnej, architektury oraz prawa. Duża różnorodność kompetencji umożliwia nam kompleksową analizę projektu pod względem środowiskowym, technicznym i prawnym, która jest kluczowa dla sukcesu inwestycji.

Skuteczność naszych działań mierzymy przede wszystkim umożliwieniem realizacji inwestycji w takim kształcie i o takich parametrach, jakich oczekuje inwestor.

ZAUFALI NAM

NASZE DOŚWIADCZENIE

W swoim portfolio mamy już ponad 100 projektów środowiskowych zrealizowanych dla inwestorów m. in. z branży logistycznej, magazynowej, przemysłowej czy handlowej.

Działamy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych, pod względem uzyskania DŚ, obszarów miejskich, takich jak Warszawa.

100+

prowadzonych
lub konsultowanych projektów środowiskowych

64 dni

rekordowy czas
uzyskania decyzji
środowiskowej

NASZE DOŚWIADCZENIE

W swoim porfolio mamy już ponad 100 projektów środowiskowych zrealizowanych dla inwestorów m. in. z branży logistycznej, magazynowej, przemysłowej czy handlowej.

Działamy na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych, pod względem uzyskania DŚ, obszarów miejskich, takich jak Warszawa.

100+
prowadzonych
lub konsultowanych
projektów środowiskowych
64 dni
rekordowy czas
uzyskania
decyzji środowiskowej

WYBRANE INWESTYCJE WSPIERANE PRZEZ PM PREDEVELOPMENT

Katalog

usług środowiskowych

PM Predevelopment dział środowiskowy portfolio

PM Predevelopment

Dobry start inwestycji budowlanych

POZNAJ NAS BLIŻEJ

KAJA SAWICKA, CEO of PM Predevelopment

Absolwentka Ochrony Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Ekspert ds. ochrony środowiska oraz przygotowania inwestycji budowlanych, project manager. W ramach Project Management Group pełni rolę lidera rozwijającego markę PM Predevelopment. Posiada doświadczenie w przygotowaniu inwestycji budowlanych (przy wykonywaniu audytów due diligence oraz dokumentacji środowiskowej) oraz w consultingu środowiskowym – dot. spełnienia wymogów ochrony środowiska zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji inwestycji.

NASI SPECJALIŚCI

KONTAKT

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu inwestycji budowlanej, skontaktuj się z nami poprzez zamieszczony formularz lub wiadomość na adres: srodowisko@projectmanagement.org.pl

  • Administratorem moich danych osobowych jest Project Management Spółka z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w celach dla jakich zostały udostępnione oraz mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych.
  • Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności.
  • Mam prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności.

  ikonka liście

  KONTAKT

  Jeśli potrzebujesz wsparcia przy przygotowaniu inwestycji budowlanej, skontaktuj się z nami poprzez zamieszczony formularz lub wiadomość na adres: srodowisko@projectmanagement.org.pl

   • Administratorem moich danych osobowych jest Project Management Spółka z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
   • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w celach dla jakich zostały udostępnione oraz mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych.
   • Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności.
   • Mam prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności.

   ikonka liście