Michelin Olsztyn place manewrowe

Rodzaj obiektu Przemysłowe, Infrastrukturalne
Lokalizacja Olsztyn
Inwestor Michelin
Powierzchnia 1 km2
Okres realizacji 2019
Nasze zaangażowanie