wsparcie w wyborze lokalizacji inwestycji:
doradztwo oraz audyty (Environmental, Technical and Legal Due Diligence)

wsparcie w wyborze lokalizacji inwestycji:
doradztwo oraz audyty (Environmental, Technical and Legal Due Diligence)

Dowiedz się więcej

koncepcje zagospodarowania terenu, analiza chłonności działki

koncepcje zagospodarowania terenu, analiza chłonności działki

Dowiedz się więcej

uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
(KIP, raport oceny oddziaływania na środowisko)

uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
(KIP, raport oceny oddziaływania na środowisko)

Dowiedz się więcej

uzyskanie warunków technicznych od gestorów na przyłączenie do sieci oraz likwidację kolizji

uzyskanie warunków technicznych od gestorów na przyłączenie do sieci oraz likwidację kolizji

Dowiedz się więcej

uzyskanie innych uzgodnień – warunków konserwatorskich, zgody na lokalizacje zjazdu, opinii komunikacyjnych

uzyskanie innych uzgodnień – warunków konserwatorskich, zgody na lokalizacje zjazdu, opinii komunikacyjnych

Dowiedz się więcej

koncepcje drogowe oraz koordynacja procedury ZRID

koncepcje drogowe oraz koordynacja procedury ZRID

Dowiedz się więcej

ekspertyzy i analizy
(m.in. opinia geotechniczna, inwentaryzacja przyrodnicza, badania gruntu)

ekspertyzy i analizy
(m.in. opinia geotechniczna, inwentaryzacja przyrodnicza, badania gruntu)

Dowiedz się więcej

wsparcie w procedurze uchwalenia/zmiany MPZP

wsparcie w procedurze uchwalenia/zmiany MPZP

Dowiedz się więcej

uzyskanie warunków zabudowy

uzyskanie warunków zabudowy

Dowiedz się więcej

doradztwo prawne i techniczne

doradztwo prawne i techniczne

Dowiedz się więcej

uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych

uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych

Dowiedz się więcej

uzyskanie innych pozwoleń „środowiskowych” (na emisję, wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane)

uzyskanie innych pozwoleń „środowiskowych” (na emisję, wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane)

Dowiedz się więcej

WYBRANE INWESTYCJE WSPIERANE PRZEZ PM PREDEVELOPMENT

KATALOGI USŁUG PREDEVELOPMENT

PM Predevelopment

Dobry start inwestycji budowlanych

 

Obejrzyj wideo >>>

Kaja Sawicka
Kaja Sawicka
CEO & Head of PM Predevelopment

kaja.sawicka@projectmanagement.org.pl
+48 693 334 008