Optymalizujemy Realizację i maksymalizujemy efekty inwestycji

Jesteśmy firmą świadczącą usługi inwestora zastępczego.

Co to oznacza?
W imieniu naszych klientów zajmujemy się wszystkimi działaniami związanymi z realizacją inwestycji budowlanej.

Jesteśmy obecni doradzając, koordynując i integrując wszystkie działania – od momentu podjęcia decyzji o inwestycji aż do oddania jej do użytkowania. 

Dowiedz się więcej

KOORDYNUJEMY I OPTYMALIZUJEMY PROCES INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Inwestycje budowlane są skomplikowanym, wieloetapowym procesem, w którym kluczową rolę odgrywają koszty i czas oraz zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi.

Bardzo ważnym czynnikiem jest również płynny przebieg prac i umiejętność rozwiązywania problemów, które zawsze towarzyszą budowie.

Niezbędna jest przy tym wiedza, doświadczenie i znajomość realiów prawno-organizacyjnych. Nie tylko po to, aby inwestycja powstała, ale także po to, aby osiągnąć jej maksymalny potencjał i uniknąć często dotkliwych konsekwencji, wynikających np. z niedopatrzenia formalności.

Czy wiesz, że inwestycja budowlana składa się z ponad 40 etapów, które trzeba ze sobą skoordynować?

Czy znasz dokładne kryteria, wg których dokonasz wyboru generalnego wykonawcy?

Czy jesteś pewien, że zaplanowany proces realizacji twojej inwestycji jest optymalny pod kątem czasu trwania i kosztów?

Czy wiesz dokładnie, jaką dokumentację musisz skompletować przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę?

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy związane z powstaniem inwestycji – od niezbędnych analiz i pozwoleń w fazie planowania, aż po etap użytkowania.

PM360 KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI

Prawidłowa organizacja procesu inwestycyjnego w branży budowlanej wymaga jasnego podziału na etapy działań i poszczególne zadania, które muszą, bądź powinny zostać zrealizowane.

Całość procesu podzieliliśmy na cztery kluczowe fazy: planowania, projektowania, realizacji i użytkowania, aby ułatwić naszym klientom podejmowanie optymalnych decyzji związanych z pełną realizacją inwestycji.

FAZY REALIZACJI INWESTYCJI

PLANOWANIE

Faza planowania jest punktem wyjścia dla całej inwestycji. Trafna ocena sytuacji, symulacja kosztowa, analiza aspektów środowiskowych, technicznych i prawnych tworzą solidną podstawę do dalszych działań.

PRojektowanie

Faza projektowania inwestycji obejmuje opracowanie projektów i kosztorysów oraz pozyskanie dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

REALIZACJA

Faza ta obejmuje pełną realizację inwestycji – nadzór nad całością prac budowlanych, koordynację poszczególnych etapów, rozwiązywanie bieżących problemów.

UŻYTKOWANIE

Zakończenie budowy nie musi oznaczać końca naszej współpracy. Wspieramy naszych klientów również w fazie przekazania budynku do użytkowania oraz jego eksploatacji.

 • koncepcja
 • rozwiązania infrastrukturalne
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • projekt przetargowy
 • projekt wykonawczy
 • zmiany projektowe
 • zamienne PNB
 • projekt powykonawczy
 • kosztorys wstępny
 • czas trwania inwestycji
 • kosztorys
 • harmonogram
 • przetarg i wybór generalnego wykonawcy
 • plan realizacji
 • optymalizacja kosztów i czasu
 • koordynacja działań
 • koordynacja odbiorów
 • uzyskanie PNU
 • doradztwo środowiskowe
 • ESG
 • EDD
 • decyzja środowiskowa
 • optymalizacja energetyczna
 • analiza śladu węglowego
 • nadzory
 • oceny
 • certyfikacja budynków
 • pozwolenia sektorowe
 • raportowanie środowiskowe
 • outsourcing środowiskowy
 • audyty środowiskowe
 • analizy techniczne
 • TDD
 • opiniowanie wykonawców
 • opiniowanie rozwiązań projektowych
 • weryfikacja dokumentacji technicznej
 • kontrola jakości i KM
 • odbiory inwestorskie
 • nadzór nad usuwaniem usterek
 • okresowe przeglądy techniczne
 • umowa z GW
 • wybór opcji realizacyjnej
 • regulacja stanu prawnego
 • pisma procesowe (roszczenia)
 • doradztwo prawne
 • preferencje podatkowe
 • umowa z GW
 • wybór opcji realizacyjnej
 • regulacja stanu prawnego
 • pisma procesowe (roszczenia)
 • doradztwo prawne
 • preferencje podatkowe
 • wstępne analizy obciążenia ogniowego
 • analizy ppoż
 • uzgodnienia rozwiązań projektowych
 • nadzór nad rozwiązaniami
 • raporty BHP
 • wsparcie w odbiorach państwowych

10 MLN M2

LICZBA M2 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

ponad 500

LICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

20 LAT

DOŚWIADCZENIA NASZYCH EKSPERTÓW

25 MLN ZŁ

ŚREDNIA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH INWESTYCJI

NASZE
BRANŻE

ZAKŁADY
PRODUKCYJNE

Odpowiadamy na wyzwania, przed którymi stoi branża przemysłowa, realizując inwestycje rozwojowe dla już istniejących firm oraz projektując i budując nowe fabryki.

KOMPLEKSY
HANDLOWE

Doskonale znamy wymagania nie tylko inwestorów, ale także nabywców tego rodzaju obiektów, późniejszych najemców oraz klientów.

OBIEKTY
HOTELOWE

Potrafimy sprostać nawet najbardziej wymagającym pod kątem konieczności zachowania wysokich standardów inwestycjom, łącząc je z dyscypliną budżetową.

MAGAZYNY
I CENTRA LOGISTYCZNE

Branża logistyczna oraz e-commerce gwałtownie się rozwijają. Jesteśmy na to przygotowani – nie tylko spełniamy standardy w trakcie realizacji tych inwestycji, ale wręcz je tworzymy.