PM_Group-1

W ramach nadzoru inwestorskiego gwarantujemy kontrolę wykonywanych prac pod kątem technologicznym jak i technicznym.

Obejmuje to m.in.: kontrola zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z prawem polskim, kontrolę przestrzegania regulacji BHP czy też kontrolę jakości i postępu prac budowlanych. Naszą ofertę kierujemy do inwestorów potrzebujących pomocy specjalistycznej, tak istotnej przy wieloetapowej inwestycji.

 

Project Management Sp. z o. o. | ul. Złota 59 00-120 Warszawa

Copyright © 2018 Project Management Sp. z o. o.