Sieć sklepów Decathlon

Decathlon to spółka założona we Francji w 1976 r. przez Michaela Leclerq’a. Spółka bardzo dynamicznie działa w branży sprzętu i odzieży sportowej na 34 rynkach świata – nie tylko sprzedaje ale również projektuje, testuje i produkuje większość sprzedawanych artykułów. Na świecie sieć ma już ponad 1065 sklepów.

Aktywnie wspomagamy spółkę Decathlon głównie w trzech obszarach: inwestor zastępczy, koordynacja prac/construction management oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Bierzemy również czynny udział w projektowaniu.

Prowadzimy nadzór inspektorski nad budową pierwszego sklepu Decathlon w Wilnie na Litwie.

Obsługujemy zarówno budowy nowych jak i przebudowy istniejących obiektów. W naszym zakresie jest koordynacja procesów administracyjnych, od uzyskania pozwolenia na budowę, umowy z gestorami, po uzyskanie pozwolenia na budowę oraz organizację przetargu- skutkującym wyborem wykonawcy, a następnie koordynacja i odbiory prac. Głównym atutem naszego działania jest duża elastyczność podczas współpracy oraz nastawienie na osiągnięcie wspólnego sukcesu

 

Project Management Sp. z o. o. | ul. Złota 59 00-120 Warszawa

Copyright © 2018 Project Management Sp. z o. o.